Сайт за безплатни обяви

Преглед на обява номер - 54235

Поддръжка и почистване на соларни паркове

  •  

Изпрати запитване

Направи
ВИП

Направи СУПЕРВИП
Tекст на обявата:
КМП Солар извършва гаранционна и извън гаранционна поддръжка на всички фотоволтаични централи, инсталирани от нашата фирма или инсталирани от други фирми. Разполагаме с висококвалифициран персонал с богат опит и добре оборудван технически за поддържане на фотоволтаични централи.

Редовната профилактика на ФЕЦ осигурява дълъг експлоатационен живот и намалява разходите за извън гаранционна поддръжка на оборудването.

Техническата поддръжка на една фотоволтаичната централа е 24/7 и включва следното:
1. Ежедневно следене на работата на фотоволтаичната централа посредством система за мониторинг;
2. Бързо откриване на възникнал проблем и навременното му отстраняване;
3. Годишен технически преглед, със следните дейности, който включва:
• Визуален контрол на соларните централи и оглед с термокамера
• Притягане на носеща конструкция и фотоволтаични панели
• Замерване на постояннотоковите и променливотокови вериги
5. Почистване и профилактика на инвертори и трафопостове
• Почистване и притягане на ГРТ стрингови кутии
6. Обследване на ФЕЦ с термокамера
• Обследване на вашата електроцентрала с модерна термовизионна камера, което завършва с подробен доклад, придружен със снимков материал за състоянието на фотоволтаичните панели и електро оборудване, констатираните проблеми или наличието на индикатори за проблеми при бъдещата експлоатация на центалата.
7. Обследване на ФЕЦ с измервателна станция.
• Обследване на инсталации с образцова измервателна станция, придружено с доклад за състоянието и възможни мерки за подобряване на ефективността.
8. Почистване на фотоволтаични панели.
• Професионално почистване на фотоволтаичните панели, автоматизирано със специална четка, която в съчетание с омекотената вода и препарати ще осигури качествено измиване на повърхността, като така ще осигури максимална ефективност на централата и дълъг живот на панелите.
9. Диспечиране на ВяЕЦ централи.
• Регулиране производството на ВяЕЦ централи.
10. Мониторинг и поддържане.
• Мониторинг и абонаментно поддържане на ФЕЦ и ВяЕЦ.