Сайт за безплатни обяви

Учени: CO2 не причинява климатичните промени

Учени: CO2 не причинява климатичните промени

  • КЕЙТИ СПЕНС
  • 13 Апр 2024 08:25
  • 68

Според много учени повишаването на CO2 е продукт на глобалното затопляне, а не обратното

Според изчисления на ООН целите за устойчиво развитие, свързани с изменението на климата, ще струват по 5,5 трилиона долара годишно от 2023 г. до 2030 г. През 2021 г. и 2022 г. световните данъкоплатци са изразходвали 1,3 трилиона долара всяка от годините за проекти, свързани с климата.

На 14 ноември 2023 г. американският президент Джо Байдън обяви 6 млрд. долара нови инвестиции чрез Закона за намаляване на инфлацията (ЗНИ) (Inflation Reduction Act – IRA), заявявайки: „Всеки, който умишлено отрича въздействието на изменението на климата, обрича американския народ на много опасно бъдеще… Тези въздействия, които наблюдаваме, ще стават все по-силни, по-чести, по-свирепи и по-скъпи.“

В доклад на Goldman Sachs се посочва: „Критичното финансиране за тази следваща енергийна революция се очаква да дойде от ЗНИ, който ще осигури стимули на стойност около 1,2 трилиона долара до 2032 г.“

Трилионите долари, които се влагат в нови инициативи, произтичат от целите на Парижкото споразумение на ООН за „значително намаляване на глобалните емисии на парникови газове“.

Но според някои експерти намаляване на емисиите на въглероден диоксид (CO2) няма да има ефект в продължение на стотици до хиляди години – дори и при най-рестриктивните условия.

„Дори емисиите на CO2 бъдат напълно спрени, ще са необходими много хиляди години, за да се върнат нивата на CO2 в атмосферата до прединдустриалния период“, посочва доклада на The Royal Society – „общност от най-изтъкнатите учени в света“.

„Температурите ще останат повишени в продължение на поне хиляда години, което предполага дългосрочна заявка за по-топла планета поради минали и настоящи емисии“, се посочва в доклада. „Следователно сегашното затопляне на Земята, предизвикано от CO2, е по същество необратимо в човешкия времеви диапазон.“

На страницата с често задавани въпроси на уебсайта на НАСА се поддържа същата позиция.

„Ако спрем да изпускаме парникови газове днес, повишаването на глобалните температури ще спре в рамките на няколко години. След това температурите ще се стабилизират, но ще останат високи за много, много векове“, заявява НАСА.

Според много учени това е така, защото CO2 не е основният причинител.

„CO2 не причинява глобално затопляне. Всъщност глобалното затопляне причинява нарастването на CO2“, казва Едуин Бери, физик-теоретик и сертифициран консултант-метеоролог. Той нарече позицията на The Royal Society относно CO2 „чист научен боклук“.

Йън Кларк, почетен професор в Катедрата по науки за Земята и околната среда в Университета в Отава, се съгласи, че ако всички емисии на парникови газове бъдат прекратени днес, Земята ще продължи да се затопля – но не заради CO2.

Той каза, че противно на общоприетото мнение, температурата не следва CO2 – вместо това CO2 следва температурата, която от своя страна се дължи на слънчевата активност.

Температура и CO2

Една от основните области на изследване на Кларк е палеоклиматологията (изучаване на климатичните условия с помощта на косвени записи, като например данни от пръстени на дърветата, ледени ядра и други косвени записи), и по-специално арктическата палеохидрогеология, която представлява изучаване на водата на Земята в исторически план.

„По време на ледниковите епохи е имало големи температурни колебания и това е свързано не с пряката слънчева активност, а с количеството слънчева активност, която попада върху Земята на определени важни географски ширини, като всичко това е причинено от небесни събития“, казва Кларк.

„Земята в нашата Слънчева система се движи и е била разтърсвана във времето. Имаме различни модели на орбитално движение, които влияят на слънчевия поток, и това създава ледникови и междуледникови периоди – в какъвто се намираме и сега. И въглеродният диоксид зависи от това. Така че ще наблюдаваме огромни температурни промени, преминавайки от ледникови към междуледникови периоди, а CO2 става много нисък по време на ледниковите периоди и много висок по време на междуледниковите периоди.

„И това създава впечатлението, че CO2 движи климата, но всъщност той го следва. Той изостава с около 800 години.“

Кларк казва, че по време на ледниковите периоди, и особено през последните 10 000 години, учените имат доста добра представа за температурата благодарение на прокси записи. Според тях средновековният топъл период вероятно е бил много по-топъл от днешния и земеделието и цивилизацията са процъфтявали.

Но след това от 1400 г. до 1800 г. е последвал малкият ледников период. „И тогава хората са имали трудности със земеделието“, казва Кларк.

„Темза е замръзвала. Имаме най-различни спомени за това колко студено, а някои биха казали и мизерно, е било тогава. Но след това отново започва да се затопля. И така, на всеки около 1000 години се наблюдават тези колебания. Това се дължи на слънчевата активност и именно тук виждаме значението на Слънцето, което е крайният източник на енергия извън геотермалната и ядрената енергия. Слънцето определя климата.“

Друго рецензирано проучване на учения Уилям Джаксън разглежда връзката между нивата на CO2 и температурата през последните 425 милиона години.

Джаксън е изтъкнат изследовател и почетен професор на катедрата по химия в Калифорнийския университет в Дейвис, който специализира в проучването на ролята, която молекули като CO2, азот и въглероден оксид играят в планетарните атмосфери.

Неговата статия, публикувана през 2017 г., установява, че „промените в концентрацията на CO2 в атмосферата не са причинили температурни климатични промени в древността“.

По подобен начин група изследователи, чийто доклад е публикуван в Nature, установяват, че при разглеждане на състава на въглеродните изотопи на милиони години, дългосрочният въглероден диоксид в атмосферата не е свързан с температурата и дори показва обратна тенденция, особено след големи събития като вулканични изригвания.Геоложка времева скала, показваща концентрацията на CO2 и температурните колебания с течение на времето. (С любезното съдействие на д-р Патрик Мур)

Освен това те установяват, че когато температурата и атмосферният въглероден диоксид достигнат определено допустимо ниво, органичния въглерод драстично намалява.

„Това е нещо като вана, която има отворен сифон отгоре, за да може водата да изтича от него, когато достигне определено ниво“, казва той. Според него тази дейност се дължи на природата, която балансира нивата на CO2 и това е постоянен процес.

CO2 постъпва от атмосферата в растенията чрез фотосинтеза и в почвата чрез разлагане, абсорбира се от океаните и след това се освобождава чрез дишане, изпарение и изгаряне на изкопаеми горива. Целият процес се нарича въглероден цикъл.

Бери заявява, че концепцията, че единствено хората са отговорни за увеличаването на CO2, е съмнителна.

Според Междуправителствената експертна група по изменение на климата (МГИК) към ООН, от 1750 г. насам концентрацията на CO2 се е увеличила от 280 частици на милион (ppm) до над 420 ppm, като МГИК твърди, че това увеличение е антропогенно, или по-точно причинено от човека.

„Настоящите концентрации на CO2 и CH4 [метан] в атмосферата далеч надхвърлят прединдустриалните стойности, установени в записите на полярните ледени ядра за състава на атмосферата, датиращи отпреди 650 000 години“, заявява МГИК.

„Многобройни доказателства потвърждават, че слединдустриалното покачване на тези газове не се дължи на естествени механизми. … Емисиите на CO2 от използването на изкопаеми горива и от въздействието на промените в третирането на земята върху растителния и почвения въглерод са основните източници на повишения атмосферен CO2.“

Бери нарича изявлението на МГИК „пълен боклук“.

„Използвах собствените данни на МГИК за въглеродния цикъл, които според МГИК са с точност до около 20 процента“, казва той. „Моделът не дава възможност на хората да произвеждат 140 ppm. Той се доближава до 30 ppm. Което по същество означава, че МГИК греши.“

Бери казва, че няма научна основа за твърдението, че „определено количество въглероден диоксид във въздуха води до определено увеличение на температурата“.

„Те казват, че трябва да намалим (CO2) до 350 ppm, за да може температурата да се охлади до тази, която е била преди време? Това няма никаква физична обосновка“, заявява той. „Цялото това твърдение е пълна глупост. СО2 не предизвиква промяна в температурата; температурата предизвиква промяна в СО2“.

Климатът се диктува от Слънцето

„Ако напълно прекратим емисиите, CO2 ще спре да се увеличава със сегашните си темпове“, каза Кларк. „Но вероятно ще продължи да се покачва до определен момент, а след това може да се понижи. Но това ще се определя от температурата.“

Кларк твърди, че в различните части на света и по различно време на годината CO2 се колебае „между 15% и 20%“ и това се определя от температурата на сезоните.

„Ако летата започнат да стават по-хладни, а зимите по-студени, тези колебания ще започнат да водят до по-нататъшно намаляване на CO2. Но като цяло климатът ще прави това, което слънцето диктува“, казва той.


Астрономите от Слънчевата и хелиосферна обсерватория (SOHO) заснеха това изображение на слънчева протуберанс, изригващ от повърхността на Слънцето на 25 октомври 2002 г. То е показано тук със Земята в мащаб, за да се покаже огромният размер на това слънчево явление (SOHO/ESA/NASA/Getty Images)

„Имаме сравнително добро разбиране за различните цикли, през които може да премине слънцето, и за това как се натрупват те. Понякога те се усилват взаимно. Понякога намаляват взаимно. Така че получаваме объркващи сигнали, но някои от тях са доста силни – този 1000-годишен цикъл изглежда е доста силен.“

„Имало е римски топъл период, след това средновековен топъл период, а сега имаме съвременен топъл период; едно, две, три. Историята и записите ни показват, че те продължават само няколкостотин години, а ние вече сме навлезли в този период от стотина години.“

Освен че не влияят на температурата, Кларк заявява, че опитите за намаляване на CO2 са опасни заради очаквания ефект върху растенията.

„Растенията C4, като царевицата, са се развили само преди 20-30 милиона години. И те са се развили в отговор на намаляването на CO2 в атмосферата. Така че са дошли относително късно в нашата биосфера и отразяват опасността от намаляването на CO2“, казва той.

По-голямата част от растенията, като например дърветата, пшеницата и ориза, са така наречените С3 растения, които виреят при по-високи нива на CO2 от 800 до 1500 ppm.

Кларк твърди, че една от ползите от увеличаването на CO2 е подобряването на световните добиви на зърно и общото озеленяване на планетата.

В отговор на молбата на The Epoch Times за коментар относно констатациите на Кралското общество, че температурата ще продължи да се повишава в продължение на стотици до хиляди години, дори ако емисиите на CO2 бъдат преустановени днес, Алекс Матюс-Кинг, старши пресаташе на групата, отговори на електронната поща: „Това е рецензиран доклад, чиито автори са сътрудници на Кралското общество и Националната академия на науките на САЩ.“

Той посочи предговора на доклада, в който се казва: „Изменението на климата е един от определящите проблеми на нашето време. Сега е по-сигурно от всякога, въз основа на многобройни доказателства, че хората променят климата на Земята. Атмосферата и океаните се затоплят, което е съпроводено с повишаване на морското равнище, силно намаляване на арктическия лед и други промени, свързани с климата.

„Въздействието на изменението на климата върху хората и природата става все по-очевидно. Безпрецедентните наводнения, горещите вълни и горски пожари са причинили щети за милиарди. Местообитанията претърпяват бързи промени в отговор на променящите се температури и модели на валежите. Призивите за действие стават все по-силни.“

Кларк е съгласен, че хората „имат отпечатък върху тази планета и това не подлежи на съмнение“.

Но той съобщава, че недостатъчно добре са отчетени тежките поражения в океаните, където хората са „унищожили 90% от популацията на големите риби, китовете и много други“.

Той заявява, че според него парите и ресурсите, изразходвани за конференциите за климата, биха могли да отидат за „действително подобряване на екологичните проблеми“.

„Всеки, който е реалист в областта на климата, признава, че парите, които се харчат за смекчаване на последиците – като си мислим, че връщаме термостата на CO2 или се опитваме да го върнем и да спестим на света 1,5 градуса затопляне – знае, че това е илюзия. Няма начин да повлияем на климата с това, което правим“.

Няма коментари по темата

Напиши коментар