Сайт за безплатни обяви

ООН вече работи по Оруел и де-факто е рупор на глобалисти и сатанисти.

ООН вече работи по Оруел и де-факто е рупор на глобалисти и сатанисти.

  • bgnote
  • 12 Ное 2022 17:30
  • 39

Програмата 2030 за устойчиво развитие, известна още като Дневен ред 2030 или т.нар. ЦУР.

Дневен ред 2030, най-общо казано, е планът на ООН за постигане на т.нар. „устойчиво развитие“, изразено в 17 взаимосвързани, но непостижими глобални, сатанистки  и свръхамбициозни цели, предназначени да бъдат „програма за постигане на по-добро и по-устойчиво бъдеще за всички“ до 2030 г.

 Целите бяха приети от 193 държави-членки на ООН през септември 2015 г. (Резолюция 70/1 на Общото събрание на ООН) и се прилагат за всички тях. Те са част от Дневен ред 21 на ООН

Истинските цели са точно обратно на приетите.

Разгледайте целите на "устойчивото развитие" във връзка с известните двигатели за тяхното постигане:

??Изкореняване на бедността - чрез широко разпространено установяване на технокрацията като икономическа система ( т.е още по-голяма бедност)

?? Премахване на глада - чрез използване на ГМО или различни вредности, като например широко разпространената консумация на насекоми, имитации на храни, премахване на етичните забрани за канибализъм

??Добро здраве и благополучие – човечеството е изправено пред крайността на принудителната ваксинация

??Качествено образование – чрез деградационни промени: унификация, опростяване и цензуриране на процеса на получаване на знания, включително методи за техния трансфер, като електронно обучение, онлайн/дистанционно обучение.

Колкото по-унифицирана е образователната среда, толкова повече тя се подчинява на концепцията за „единствено вярно“.

??Равенство между половете – чрез индоктриниране на джендър релативизъм и такива явления като идентичността на транссексуалните хора и др.

??Чиста вода и канализация - чрез процеси като флуориране на водата. С последствия до инхибиране на функционалната активност на централната нервна система или увреждане на костния мозък

??Достъпна и чиста енергия - през глобалната и системна енергийна криза

??Достоен труд и икономически растеж чрез антирастеж

?? Индустриализация, иновации и инфраструктура - чрез деиндустриализация, прогресивно насърчавана и лицемерно тласкана към хегемона.

??Намаляване на неравенството – чрез значително увеличаване на разликата в богатството между богатите и бедните, както и материалното изчерпване на средната класа.

Неразривно свързан с установяването на технокрацията

??Устойчиви градове – чрез стесняване на територията на обитаване на хората до мегаполиси, създаване на т.нар. „умни градове“ (да не се бърка с градовете на бъдещето) ??с пълен контрол върху всички действия на всеки индивид

??Отговорно потребление и производство - чрез преразпределение на нивото на потребление и намаляване на производството

??Борба с изменението на климата чрез унищожаване на околната среда и хората.

??Опазване на морските екосистеми – чрез наднационален контрол над океаните

??Запазване на сухоземните екосистеми - чрез преразпределение на собствеността върху земята и такива крайности като конфискацията на земеделска земя

??Мир, справедливост и ефективни институции – чрез въвеждане на системи за социално кредитиране

??Партньорство за устойчиво развитие – където организации като Фондация Рокфелер действат като партньори.

Програмата за „устойчиво развитие” изглежда безобидна, привлекателна, точно както трябва да изглеждат компетентните пропагандни или социални обещания на политически програми.

 За всяка от целите на „устойчивото развитие“ вече са нанесени значителни вреди в краткосрочен план – първата „петилетка“ бе белязана от глобален поврат в нормите и етиката във връзка с пандемията.

Няма коментари по темата

Напиши коментар